Ga naar de hoofdpagina Ga naar voettekst van de site

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Onze strategieën in detail

Onze beleggingsstrategiëen in detail

PowerCircle is een gratis online platform dat ontworpen is om u informatie te geven over onze beleggingsstrategieën, net als extra educatief materiaal dat u kan helpen om uw kennis over het investeren te vergroten.

power circle

Conservatief

Deze beleggingsstrategie is gericht op mensen die hun financieel vermogen wensen veilig te stellen en te beschermen. Risico's nemen om meer winst te boeken spreekt hen niet aan.

Het hoofddoel is kapitaalbehoud. De risicobereidheid is beperkt, want de groei van het vermogen is van ondergeschikt belang.

Defensief

Deze beleggingsstrategie is bedoeld voor mensen die inkomsten willen halen uit hun beleggingen, zonder evenwel hun huidige vermogen op het spel te zetten.

Het hoofddoel is kapitaalbehoud. Bij deze beleggingsstrategie hoort een beperkte risicobereidheid om het vermogen op de lange termijn te laten aangroeien.

Neutraal

Deze beleggingsstrategie richt zich op mensen die met mate risico's willen nemen om mogelijk meer rendement te behalen.

Het hoofddoel is het vermogen doen aangroeien op lange termijn. Daartoe kunnen er matige risico's worden genomen in de hoop inkomsten te halen uit het vermogen.

Dynamisch

Deze beleggingsstrategie is gericht op mensen die willen dat hun spaargeld meer opbrengt door het te beleggen, maar zonder dat ze zich erom hoeven te bekommeren.

Het hoofddoel is het vermogen doen aangroeien op lange termijn en daarvoor is men bereid grote risico's te nemen. De inkomsten uit het vermogen spelen een beperkte rol.

strategy-icons_aggresive

Agressief

Deze beleggingsstrategie richt zich op mensen die zoveel mogelijk rendement op hun spaargeld nastreven en zich kunnen veroorloven om aanzienlijke stijgende en dalende marktbewegingen uit te zitten.

Het hoofddoel is het belegde kapitaal doen aangroeien op lange termijn. Met dit doel voor ogen worden erg grote risico's genomen. De inkomsten uit het vermogen hebben geen enkel belang.

Flexibel

Deze beleggingsstrategie richt zich op wie zijn geld wil beleggen in flexibele fondsen die mee evolueren met veranderingen op de markten.

Het hoofddoel is om het belegde kapitaal op lange termijn te laten aangroeien, waarbij de allocatie van de activa zo nodig ingrijpend kan worden aangepast. Om dit doel te bereiken, worden grote risico's genomen. De inkomsten uit het belegde vermogen spelen geen belangrijke rol.

Contacteer ons

Wij staan ​​ter uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contacteer ons

We gebruiken cookies op onze website om te zorgen voor een vlotte en gebruiksvriendelijke werking. 
Meer weten