Ga naar de hoofdpagina Ga naar voettekst van de site

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Over onze strategiëen

Actief beheer om snel te reageren op bewegingen van de markten

Onze beleggingsexperts gaan voluit voor het rendement van uw portefeuille door opportuniteiten op de financiële markten te benutten. Daarbij vermijden ze elk onnodig risico. Onze oplossing  is een gediversifieerd en dynamisch discretionair beheer, gekenmerkt door een actieve risicobeheersing. Onze beheerders selecteren en volgen de verschillende beleggingsfondsen van nabij op. Op basis daarvan stellen ze een portefeuille voor u samen die continu wordt geoptimaliseerd. U hebt de zekerheid dat uw vermogen altijd professioneel en in uw belang wordt beheerd.

Een gepersonaliseerde en performante oplossing

Het doel van onze aanpak? Een optimaal evenwicht tussen risico en rendement. Onze experts zorgen voor een maximale spreiding door in bijna alle activacategorieën en alle geografische zones te beleggen. Onze strategen analyseren de markten wereldwijd.


3 pijlers : aandelen – obligaties - alternatieven

Uw portefeuille zal samengesteld worden uit een assortiment van 80 à 100 fondsen, gegroepeerd in 5 blokken:
• 2 blokken bestaande uit aandelenfondsen
• 2 blokken bestaande uit obligatiefondsen
• 1 blok bestaande uit alternatieve fondsenCore-Satellite beheer

AXA IM Select heeft het principe van Core-Satellite beheer ingevoerd. De aandelen en obligaties bestaan uit 2 complementaire blokken: een blok Core (kern) en een blok Satellite.

Core, welke het grootste gewicht krijgt, heeft als doel rendementen op lange termijn te realiseren die in lijn liggen met de markt. Satellite, het kleinste blok, benut marktkansen op korte termijn. De combinatie Core-Satellite biedt u een evenwichtige en performante portefeuille.6 beleggingsstrategieën :

Op basis van een analyse van uw persoonlijke situatie en uw risicokeuze zal uw relatiebeheerder u één van de volgende strategieën voorstellen.

• Conservatief
• Defensief
• Neutraal
• Dynamisch
• Agressief
• Flexible AllocationPrestaties

Het is de ambitie van AXA IM Select om op lange termijn een hoger rendement te realiseren dan het marktgemiddelde. Daarbij verliezen we nooit uw beleggingsprofiel uit het oog. Onze experts volgen continu alle aspecten van uw beleggingsportefeuille op en waken erover dat de geselecteerde fondsenbeheerders de verwachte strategieën realiseren. Uiteraard zal uw portefeuille regelmatig geherbalanceerd worden.

Het verleden toont ons dat de beursbewegingen moeilijk te voorspellen zijn. Soms genereren ze gedeeltelijke of totale verliezen of, net omgekeerd, hoge rendementen.

Onze voorbije rendementen, een sprekend voorbeeld van wat AXA IM Select voor u kan doen.

De vermelde rendementen zijn inclusief beheerskosten en dividenden, exclusief taksen. Ze zijn gebaseerd op historische gegevens en hebben een beperkte waarde. De rendementen uit het verleden kunnen een vertekend beeld geven en garanderen op geen enkele manier toekomstige rendementen.

ObservatieperiodeGeannualiseerd op 5 jaar
31/05/2019 tot 31/05/2024
Geannualiseerd op 10 jaar
31/05/2014 tot 31/05/2024
Geannualiseerd sinds lancering
22/12/2009 tot 31/05/2024
Conservatief -1,01% -0,14% 0,79%
Defensief 1,11% 1,21% 2,04%
Neutraal 3,12% 2,52% 3,32%
Dynamisch 4,89% 3,69% 4,39%
Agressief 6,48% 4,81% 5,42%
Flexible allocation 3,29% 2,69% 3,80%
Observatieperiode2024
year-to-date  31/05/2024
2023
31/12/2022 tot 31/12/2023
2022
31/12/2021 tot 31/12/2022
Conservatief -0,02% 5,55% -14,19%
Defensief 2,00% 6,90% -14,41%
Neutraal 3,93% 8,32% -14,86%
Dynamisch 5,70% 9,83% -15,46%
Agressief 7,18% 10,81% -15,66%
Flexible allocation 4,17% 8,80% -14,73%SFDR-verordening

AXA IM Select heeft een wereldwijd beleid voor verantwoord beleggen ontwikkeld dat onze aanpak van de integratie van duurzaamheidsrisico's in beleggingsbeslissingen uiteenzet. In de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR, Verordening inzake informatievoorziening over de duurzaamheidsaspecten van financiële producten) wordt een duurzaamheidsrisico omschreven als een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die, als deze zich voordoet, een ongunstig effect kan hebben op de waarde van uw beleggingen.

OPENEN

Ontdek Ons Laatste Nieuws

The Monthly Review: hoofdpunten mei

President Biden kondigde een grote verhoging van de tarieven op de import van schone technologieproducten uit China aan. Het gaat onder meer om een verdubbeling van de invoerrechten op elektrische voertuigen naar 100 procent en een sprong naar 50 procent bij zonnepanelen.

Close Look: Swiftonomics - wat is het grote...

De vraag naar tickets voor de Eras Tour, de wereldwijde concerttour van Taylor Swift, heeft ongekende hoogten bereikt. De omvang van de ophef is zo groot dat dit ook al aanzienlijke gevolgen voor de lokale en zelfs nationale economieën heeft.

Onze beleggingsstrategiëen

Meer weten over onze beleggingsstrategiëen

We gebruiken cookies op onze website om te zorgen voor een vlotte en gebruiksvriendelijke werking. 
Meer weten