Ga naar de hoofdpagina Ga naar voettekst van de site

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Actieve en passieve fondsen ... en gemiste kansen

1 maand geleden

Alex Burn, Investment Manager

Alex Burn

Investment Manager, AXA IM Select

Actieve en passieve fondsen ... en gemiste kansen

Passieve beleggingsfondsen, meestal beursgenoteerde indextrackers, winnen al enkele decennia gestaag aan populariteit. Met een totale waarde van $ 13,3 biljoen waren passieve fondsen in de VS eind 2023 voor het eerst meer waard dan actieve fondsen. Die fondsen bieden beleggers eenvoudige en goedkope toegang tot de financiële markten. Desondanks toont onderzoek aan dat exclusief beleggen via passieve fondsen kan leiden tot gemiste kansen in de periodes waarin de actieve fondsen het beter doen dan hun referentie-indexen.

Het doel van actieve fondsen

Laten we eerst en vooral duidelijk maken wat het verschil is tussen die twee manieren van beleggen. Een actief fonds, dat zich toespitst op regio's, sectoren of thema's, wordt geleid door een vermogensbeheerder. Die onderneming zet haar expertise in om inefficiënties op te sporen op de financiële markten, dus om foute waarderingen te identificeren. Zulke opportuniteiten identificeren en verzilveren om een actieve portefeuille naar sterkere prestaties te leiden, noemt men ook 'alfa genereren'. Voor deze dienst rekent de fondsenbeheerder een beheersvergoeding aan.

Het doel van passieve fondsen

Een passief fonds gaat daarentegen niet op zoek naar anomalieën op de markt. Hier bestaat de strategie er eenvoudigweg uit een index zo doeltreffend mogelijk na te bootsen (zoals de S&P 500 of een niche-index, bijvoorbeeld met betrekking tot opkomende technologieën). Het passieve 'trackerfonds' kan daarbij kiezen voor verscheidene strategieën, waarbij vaak een Exchange Traded Fund (ETF) wordt opgericht. Ook voor die passieve dienstverlening wordt een vergoeding in rekening gebracht, maar die ligt gewoonlijk een stuk lager.

Kansen …

Ons onderzoek heeft aangetoond dat uitsluitend in passieve fondsen beleggen kan leiden tot gemiste kansen, waardoor de voordelen van passief beheer verloren gaan. Dat geldt met name op momenten dat het beleggerssentiment sterk wijzigt. Laten we ter illustratie inzoomen op twee periodes. Tussen 2017 en de eerste helft van 2021 deden de passieve fondsen het overwegend beter dan hun actieve evenknieën, met name de fondsen die focusten op Amerikaanse largecap-aandelen, Europese obligaties en wereldwijde hoogrentende obligaties. Toen de centrale banken de rente begin september 2021 agressief begonnen op te trekken, deden enkele actieve fondsen het evenwel een tijdje stukken beter. Dat was vooral te merken bij de Europese en wereldwijde obligatiefondsen. 

... gaan verloren

Zou een belegger in een passief fonds hebben gemerkt dat september 2021 zo'n keerpunt was? Dat zullen we nooit weten, maar het is eerder onwaarschijnlijk, aangezien passieve fondsen per definitie in lijn presteren met de index. Een belegger in een goed presterend actief beheerd obligatiefonds zou echter gemerkt hebben dat de prestaties de voorbije jaren aanzienlijk beter waren. 

Architas view

Onze visie

Passieve fondsen presteren uiteraard altijd in lijn met hun referentie-index, aangezien ze die index nabootsen. Daardoor zijn zowel betere als slechtere prestaties onmogelijk. Anderzijds kunnen periodes met verschillen in de prestaties ten opzichte van actief beheerde fondsen verstrijken zonder dat een passieve belegger het door heeft. Uit ons onderzoek blijkt dat beleggers die uitsluitend opteren voor passieve fondsen, het groeipotentieel van de beste actieve beheerders aan hun neus zien voorbijgaan. Dat betekent dat zij een kans op hogere rendementen en een toename van hun belegbare kapitaal mislopen. Bij AXA IM Select trachten we opportuniteiten in zowel actieve als passieve fondsen te identificeren om zo een evenwichtige en gediversifieerde portefeuille samen te stellen.

We gebruiken cookies op onze website om te zorgen voor een vlotte en gebruiksvriendelijke werking. 
Meer weten