Ga naar de hoofdpagina Ga naar voettekst van de site

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Alternatieve fondsen als stabilisator van de portefeuillle

6 jaar geleden

Koen Pierreux, Head of Portfolio Management bij Architas

Voor beleggers breken er moeilijke tijden aan want in een dergelijke omgeving presteren aandelen en zeker obligaties traditioneel niet zo goed. “Alternatieve beleggingsfondsen die een absoluut rendement nastreven zijn daarom een interessante optie”, zegt Koen Pierreux, Head of Portfolio Management bij Architas. * 

De rentevoeten zitten al een tijdje in de lift. Na een dieptepunt van 0,08 procent te hebben bereikt in het najaar van 2016, schommelt de Belgische tienjaarsrente momenteel in de buurt van 0,75 procent. “We verwachten dat de rente defi nitief vertrokken is naar hogere regionen. De stijging zal weliswaar langzaam gebeuren. Renteniveaus van 2 of 3 procent zijn nog niet meteen voor morgen”, stelt Koen Pierreux van Architas, een dochteronderneming van de AXA Groep gespecialiseerd in vermogensbeheer. “Toch is de trend onmiskenbaar stijgend. De extreem lage rentevoeten hadden heel wat negatieve bijwerkingen en daarom wil de ECB een einde maken aan haar lagerentebeleid. Economische groei is echter een noodzakelijke voorwaarde om dit te kunnen realiseren.” In deze omstandigheden is het voor beleggers niet evident om de juiste beslissingen te nemen. “Aandelen en obligaties blijven de ruggengraat vormen van elke portefeuille, maar alternatieve beleggingsfondsen kunnen een interessante aanvulling zijn. Ongeacht het r isicoprofi el van onze klanten (van conservatief tot agressief) beleggen we vandaag ongeveer 15% van de portefeuille in alternatieve fondsen”, stelt Koen Pierreux vast.


LIQUIDITEIT EN TRANSPARANTIE

In tegenstelling tot traditionele beleggingsfondsen die hun rendement afstemmen op marktindices, streven alternatieve beleggingsfondsen ernaar om elk jaar opnieuw een positief resultaat te behalen en dit ongeacht de economische situatie. Een tweede groot verschil is de manier waarop de beheerders hun alternatieve fondsen samenstellen. Er is daarbij nog weinig plaats voor emotie. Zij baseren zich vooral op data – meten is weten – en ze gaan daar soms heel ver in. Zo maken sommige beheerders gebruik van satellieten om de parkings van warenhuizen te screenen. Zijn die goed gevuld, Expert aan het woord dan gaan ze meer investeren in producenten van consumentengoederen. Alternatieve beleggingsfondsen worden al eens gelinkt aan hedgefondsen en hebben daarom soms ten onrechte een slecht imago. “Ons fonds bestaat uit twaalf onderliggende fondsen en bij de selectie hanteren we een strikte procedure”, reageert Koen Pierreux. “In de eerste plaats hebben we veel aandacht voor liquiditeit want onze klanten moeten te allen tijde kunnen uitstappen. Investeringen in private equity zijn om die reden uit den boze. Daarnaast vinden we transparantie heel erg belangrijk. We eisen een duidelijk zicht op de investeringspolitiek van de onderliggende fondsen zodat we de risico’s perfect kunnen inschatten.” Kapitaalbescherming is onbetaalbaar geworden en beleggers die extra rendement willen, moeten bereid zijn om meer risico te nemen. “Bij de keuze van de alternatieve fondsen geven we daarom altijd de voorkeur aan die met een meer defensief profi el. Op die manier zijn onze alternatieve fondsen een stabilisator in elke beleggersportefeuille.”


WAT MET OBLIGATIES EN AANDELEN?

Obligaties en obligatiefondsen hebben het traditioneel moeilijk bij stijgende rentevoeten. Toch is Koen Pierreux van mening dat een belegger deze activaklassen niet helemaal mag negeren. “Stel dat de economische groei opnieuw verzwakt, dan kunnen de rentevoeten opnieuw een duik nemen en in dat geval worden obligaties interessant.” Tegenwoordig zijn aandelen stevig gewaardeerd. “Daardoor zijn ze gevoelig geworden voor winstnemingen, maar ik verwacht niet meteen een zware correctie. De komende twee jaar zie ik zeker nog potentieel. De maatstaf voor de waardering van aandelen is de bedrijfswinst en tijdens het laatste resultatenseizoen zagen we in de VS dat 80 procent van de bedrijven de prognoses haalden of overtroffen. In Europa viel het ook mee, al was het bij ons toch iets minder.”

The Monthly Review: hoofdpunten juni

Nvidia, de ontwerper van de microchips die de generatieve AI-boom mogelijk maken, werd even het waardevolste bedrijf ter wereld. Toen de waardering van het bedrijf 3,3 biljoen dollar bereikte, haalde het bedrijf Microsoft en Apple in en eiste de plek van de polepositie op.

Close Look: Verkiezingen 2024 - een verhaal vol...

We hebben dit jaar al heel wat verkiezingen de revue zien passeren. Onvoorziene resultaten in Zuid-Afrika, Mexico en India hebben geleid tot een verhoogde volatiliteit. De algemene verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk staan voor de deur en Frankrijk heeft de financiële markten geschokt met de plots vervroegde verkiezingen begin juli.

We gebruiken cookies op onze website om te zorgen voor een vlotte en gebruiksvriendelijke werking. 
Meer weten