Ga naar de hoofdpagina Ga naar voettekst van de site

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Amerikaanse markten in het verkiezingsjaar

1 maand geleden

Seamus Lyons, Senior Investment Manager

Seamus Lyons

Senior Investment Manager, AXA IM Select

Amerikaanse markten in het verkiezingsjaar

In de Verenigde Staten gebeurt alles op grote schaal: de financiële markten, de economie, de beursgenoteerde bedrijven. En beleggers krijgen er nog steeds de ene verrassing na de andere. Heel wat economen hadden verwacht dat het land in 2023 in een recessie zou belanden, maar de economische groei bleek bovengemiddeld.
Dat vertaalde zich in 2023 in sterke beursresultaten: een stijging met 26% voor de S&P 500, met 17% voor de Dow Jones, en met niet minder dan 45% voor de door de technologiesector aangedreven Nasdaq, met dank aan de ontwikkelingen op het vlak van artificiële intelligentie. Dat positieve momentum hield aan in 2024, en al die indexen sprongen naar recordhoogtes.

Simpelweg de grootste

Wat zenuwachtigheid rond de presidentsverkiezingen valt te verwachten, maar de beleggers achten de VS van oudsher te groot om links te laten liggen. En dat spreekt voor zich. Het is al sinds het einde van de negentiende eeuw met voorsprong de grootste economie ter wereld, en bijgevolg ook de machtigste en de invloedrijkste. Het Amerikaanse bruto binnenlands product of BBP wordt op bijna 28 biljoen USD geschat. Ter referentie: de op een na grootste economie ter wereld, China, moet zich tevredenstellen met een BBP van 18,6 biljoen USD, ruim een derde minder. Bovendien is de Amerikaanse dollar 's werelds meest gebruikte munt, wat betekent dat een wijziging in het monetaire beleid door de Federal Reserve een wezenlijke impact heeft op het wereldwijde financiële kader.

Marktdrijfveren

Met aandelenmarkten ter waarde van ruim 50 biljoen USD zijn de Amerikaanse aandelen goed voor ongeveer 60% van het wereldwijde marktaandeel. De meerderheid van de tien grootste ondernemingen ter wereld zijn hier gevestigd, waaronder technologiereuzen als Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta Platforms (Facebook), Microsoft en NVIDIA. Elk van deze ondernemingen is meer dan 1 biljoen USD waard. De VS huisvest ook enkele marktleiders uit heel wat sectoren wereldwijd, gaande van professionele diensten, productie en landbouw, tot gezondheidszorg, vastgoed en financiële diensten, al waren de recente beursprestaties voornamelijk te danken aan de technologiesector. Aangezien zowel de aandelen- als de obligatiemarkten in de VS een goede spurt achter zich hebben, bleven de waarderingen stijgen.

Waarderingen en rendement

De Amerikaanse financiële markten zijn niet goedkoop, op het vlak van aandelen noch obligaties, wat betekent dat we rekening moeten houden met de risico's die de huidige waarderingen met zich meebrengen. De koers-winstverhoudingen van Amerikaanse aandelen, dat is de aandelenkoers van een onderneming afgezet tegen de winst per aandeel, bevinden zich op het hoogste peil in twee jaar. We verwachten evenwel dat het rendement wordt gedreven door een sterke economie met gezonde balansen en rendabele ondernemingen. Het ziet ernaar uit dat de winsten in 2024 opnieuw zullen groeien, en de recente PMI-gegevens wijzen erop dat het Amerikaanse BBP de groeiverwachtingen zou kunnen blijven overtreffen. Bovendien lijkt het erop dat er in de loop van dit jaar zal worden gesnoeid in de rente, wat zowel aandelen als obligaties ten goede zou moeten komen. In afwachting daarvan kan elke daling in de marktkoersen beleggers motiveren om te kopen.

Zoals geldt voor elke markt, ontwikkelt die zich ook in de VS uiteraard niet in een rechte lijn: de beurs kan en zal zowel dalen als stijgen. Naast de lagere rente en een meer gebalanceerde wereldwijde groei, gelden de automatisering, de digitalisering en de groene transitie nog steeds als de niet-cyclische drijfkrachten van het rendement op de aandelenmarkt. We mogen evenwel niet vergeten dat naast technologie ook de industriële en financiële sectoren dit jaar tot dusver uitstekende rendementen konden behalen.

Architas view

Onze visie

Het lijkt onwaarschijnlijk dat de Amerikaanse markten hun sterke prestaties van de voorbije jaren zomaar zullen kunnen voortzetten. We zouden er niet vreemd van opkijken als er een correctie aankomt voor de Amerikaanse aandelenmarkt, voornamelijk omdat de recente opleving grotendeels te danken was aan de technologiesector. Vanwege de sectorendiversiteit en de sterke innovatie die de Amerikaanse markt biedt, zijn we op lange termijn evenwel van mening dat die een kernonderdeel van beleggingsportefeuilles moet blijven. Zelfs de verkiezingen later dit jaar zouden dat langetermijnpotentieel niet in de weg mogen staan. We geven grif toe dat een ander beleid een wezenlijke impact kan hebben, afhankelijk van wie er uiteindelijk wint in november, maar de bedrijven zijn robuust en de Amerikaanse economie staat sterk in de aanloop naar de verkiezingen.

We gebruiken cookies op onze website om te zorgen voor een vlotte en gebruiksvriendelijke werking. 
Meer weten