Ga naar de hoofdpagina Ga naar voettekst van de site

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

'Supernormale' groeiaandelen

3 maanden geleden

Seamus Lyons, Senior Investment Manager

Seamus Lyons, CFA

Senior Investment Manager, AXA IM Select

'Supernormale' groeiaandelen

Alle bedrijven, of het nu groei-, bluechip- of smallcapondernemingen betreft, doorlopen een gelijkaardige levenscyclus. Die begint met 1) de opstartfase, gevolgd door 2) groei, 3) rijpheid, 4) transitie en ten slotte 5) stabiliteit of teloorgang. 'Supernormale' groeiaandelen zijn daarentegen aandelen die minstens een jaar lang uitstekende prognoses genieten en die het beter doen dan de bredere economie. Zulke ondernemingen zullen een hogere waarde toegekend krijgen, aangezien hun betere vooruitzichten in principe zullen leiden tot sterkere rendementen. Dat blijkt ook uit het koersrendement, dat veel hoger ligt dan dat van de algemene markt. Houd er echter rekening mee dat groeiaandelen niet noodzakelijk winstgevend zijn en dat ze vaak geen dividend uitbetalen.

Een breed aanbod van katalysatoren

De ontwikkeling van groeibedrijven stoelt gewoonlijk op heel wat verschillende katalysatoren. Zo leveren ze soms een cruciaal of tot de verbeelding sprekend onderdeel in een snelgroeiende sector als AI, zijn ze een van de marktleiders betreffende een bepaald thema of zijn ze de eerste om een nieuw product op de markt te brengen in een nichesector als farmaceutische producten (wat in het jargon 'first mover advantage' wordt genoemd). Ook macro-economische gebeurtenissen kunnen leiden tot supernormale groei voor aandelen of zelfs hele sectoren. Als de productie van een bepaalde grondstof in een bepaalde regio beperkt is, kan dat bijvoorbeeld in het voordeel spelen van de ondernemingen die de markt wel nog kunnen bevoorraden. In de opstartfase maken tal van succesvolle ondernemingen supernormale groei door, en vaak voor heel wat langer dan een jaar, tot de groei vertraagt wanneer de ondernemingen en hun afzetmarkten rijper worden.

Deze aandelen waarderen

Supernormale groei is op lange termijn niet vol te houden. Vaak werken de opwindende vooruitzichten concurrentie in de hand, waardoor de verkoopprijzen na verloop van tijd dalen, met een zwakker groeiprofiel voor de sector en de ondernemingen die er actief zijn tot gevolg. Het is ook niet eenvoudig een correcte marktwaarde op supernormale groeiaandelen te plakken, omdat we rekening moeten houden met twee groeifases: de supernormale eerste en de genormaliseerde tweede. Dat wil zeggen dat we moeten vertrouwen op een dividendkortingmodel (DKM) met verschillende stappen om de huidige waarde van de dividenden uit de eerste periode met sterkere groei en de daaropvolgende periode met minder groei te berekenen. Dat staat in schril contrast met ondernemingen met consistente genormaliseerde groei. Daarbij volstaat een eenvoudiger DKM om de stabielere winstcijfers en marktvooruitzichten weer te geven.

Technologie is populair

Hoewel supernormale groeiaandelen exponentiële rendementen kunnen opleveren, is het belangrijk de juiste aandelen en thema's te selecteren. Het voorbije jaar waren de goede prestaties van de S&P 500-index voornamelijk te danken de uitzonderlijke rendementen van een handvol ondernemingen. Het gaat daarbij om de 'magnificent seven'-technologieaandelen: Apple, Amazon, Microsoft, Google, NVIDIA, Meta en Tesla. Die laatste wordt mogelijk niet langer beschouwd als groeiaandeel. In 2010 waren de aandelen van Tesla amper meer dan $ 1 waard. Het zou nog tien jaar duren voordat het potentieel van Tesla werd ontdekt door de beurs. Pas in 2020 nam de koers een hoge vlucht. Het aandeel begon het jaar op $ 29 en sloot in december af op $ 235. In november bereikte het aandeel een recordhoogte van $ 407. In de vijf jaar tussen 2019 en 2023 kende Tesla een exponentiële groei op het vlak van omzet, operationele marges en operationele winst. De inkomsten uit auto's, die in 2019 nog $ 20 miljard bedroegen, stegen tegen 2023 met 396% tot $ 82,4 miljard, terwijl de negatieve operationele marge van -0,3% aantrok tot 17% in 2022, alvorens in 2023 op 9,2% te stranden. In januari 2024 liet Tesla met een daling van 24% evenwel de zwakste prestatie in de S&P 500 optekenen, en de onderneming hinkt nog steeds achterop. Dat komt vooral doordat de onderneming in haar update voor het vierde kwartaal te kennen gaf dat de verkoopgroei in 2024 'een stuk lager' zou liggen, wat eind 2023 al duidelijk begon te worden. Die evolutie is onder meer te wijten aan de toenemende concurrentie door Chinese EV-producenten, maar ook aan veranderingen in de marktdynamiek en in de klantenvoorkeuren na jarenlange snelle groei. Ook de prijsverlagingen en de hogere onderzoeks- en ontwikkelingskosten wogen op het sentiment.

NVIDIA blijft daarentegen supernormale groeien. De koers steeg van $ 150 begin 2023 tot ruim $ 700 in februari 2024. Het is nu een van de vijf waardevolste ondernemingen ter wereld op basis van marktkapitalisatie, groter dan de volledige Chinese aandelenmarkt. Het enthousiasme van de markt is te danken aan de leiderspositie van NVIDIA in de markt voor GPU-chips, die nodig zijn voor AI, waar ook steeds meer vraag naar is. Toch zou de hoge waardering van het aandeel erg kwetsbaar kunnen blijken, als de vraag naar chips zou afnemen en/of als er meer concurrentie zou komen van rivalen als Intel of AMD.

Architas view

Onze visie

Een groeiaandeel kan langdurig een dominante positie innemen, maar zal steeds meer concurrentiedruk ervaren. In deze marktomgeving, waar de waarderingen in bepaalde sectoren erg hoog liggen, kan blootstelling aan bepaalde marktsectoren via dakfondsen diversificatievoordelen opleveren en beleggers in staat stellen te profiteren van de ruime beleggingsexpertise van de beheerders alsook hen de kans bieden de bijhorende risico's en volatiliteit te beperken.

We gebruiken cookies op onze website om te zorgen voor een vlotte en gebruiksvriendelijke werking. 
Meer weten