Ga naar de hoofdpagina Ga naar voettekst van de site

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Close Look: Zachte landing - wat is het grote verhaal?

2 maanden geleden

Zachte landing: wat is het grote verhaal?

De meest recente remonte op de financiële markten wordt aangewakkerd door de groeiende overtuiging dat de grote economieën een zachte landing tegemoet gaan. Wat betekent dit? In wezen is het de opvatting dat ze de voorspelde recessie zullen vermijden en in plaats daarvan langzaam naar een periode van lagere groei met minder inflatiedruk zullen afglijden. We ontdekken hoe de recente macro-economische geschiedenis ons misschien op de definitieve fase van een zachte landing heeft gezet.

Nadat de wereldwijde economische groei tijdens de COVID-pandemie ineenstortte, was het herstel in veel landen sterk. De 'reflatiehandel' was een rage, omdat de markten probeerden mee te liften op de opleving naar trendmatige groei. Enorm veel financiële steun, in de vorm van stimuleringsmaatregelen van overheden of een versoepeling van de monetaire teugels door de centrale banken, zorgde ervoor dat de liquiditeit van de financiële markten nooit in gevaar kwam. Cruciaal was dat een kredietcrisis werd voorkomen.

Maar de pandemie bracht wel een ander probleem met zich mee. Doordat schepen de havens niet mochten verlaten, waardoor ladingen aan de verkeerde kant van de wereld vast kwamen te zitten, kwamen wereldwijde toeleveringsketens tot stilstand. Door een schaarste aan onderdelen kwam de productie onder druk te staan. En een beperkte aanvoer van eindproducten, met name favorieten tijdens de lockdown zoals consumentenelektronica, zorgde ervoor dat de prijzen begonnen te stijgen. Het resultaat was het begin van een inflatiegolf.

Centrale banken gaven de voorkeur aan de term 'tijdelijk' voor deze inflatiedruk. Dit betekende dat er slechts beperkte actie werd ondernomen om deze te beteugelen. We spoelen door naar de invasie van Oekraïne door Rusland begin 2022. De energieprijzen rezen de pan uit en de inflatie schoot omhoog naar een niveau dat in 40 jaar niet meer was voorgekomen. De Amerikaanse Fed trapte op de monetaire rem en renteverhogingen volgden elkaar in hoog tempo op. Dit resulteerde in de meest agressieve renteverhogingscyclus van de Fed, met in totaal 525 basispunten in ongeveer 18 maanden.

De inflatie heeft sindsdien duidelijk toegenomen. De westerse centrale banken hebben gekozen voor een 'hoger voor langer'-aanpak waarbij ze de rente op een stabiel niveau houden. Dus wat zou de stijgende lijn naar een gunstiger macro-economisch klimaat kunnen onderbreken? Het remmende effect van renteverhogingen op een economie is allesbehalve onmiddellijk. Het kan namelijk tot twee jaar duren voordat een knelpunt wordt gevoeld. Hoewel de centrale banken voorlopig voorzichtig blijven, reageren obligatiemarkten doorgaans positief wanneer de rente daalt. Daarnaast zou een zachte landing een veel positiever effect hebben op aandelen dan een recessie.

We gebruiken cookies op onze website om te zorgen voor een vlotte en gebruiksvriendelijke werking. 
Meer weten