Ga naar de hoofdpagina Ga naar voettekst van de site

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

ESG-beleggen Wereldwijd onderzoek bij beleggers


Inzicht in de behoeften van klanten

Als onderdeel van de wereldwijde AXA-groep laten we ons bij AXA IM Select leiden door hetzelfde doel, dezelfde waarden en de visie om menselijke vooruitgang te bevorderen door te beschermen wat er écht toe doet. ‘Wat er écht toe doet’ begint voor ons bij de behoeften van onze klanten. Als de specialist van de groep in open architectuur stellen wij een beleggingsaanbod samen dat aansluit bij hun redenen om te beleggen en hun financiële prioriteiten.

Rekening houden met ecologische, sociale en governancecriteria (ESG) is al enige tijd een belangrijk deel van ons beleggingsproces. Wij ondertekenden in 2018 de principes voor verantwoord beleggen van de VN (UNPRI) en hebben ESG-overwegingen volledig in ons beleggingsproces geïntegreerd om ervoor te zorgen dat ons volledige beleggingsaanbod aan onze strenge eisen voldoet.

Om te garanderen dat ons aanbod en onze diensten op onze eindbeleggers afgestemd blijven, moeten wij bij hen de vinger aan de pols houden. Als sector lijden we soms wat aan navelstaarderij. Daardoor dreigen we te vervallen in onbewuste vooroordelen binnen onze sector. Om dat tegen te gaan en om een beter inzicht te krijgen hoe particulieren tegenover ESG-beleggen staan, hebben wij een onderzoek bij beleggers uit de hele wereld laten uitvoeren.

Overzicht voornaamste bevindingen

Uit ons onderzoek kwamen zes belangrijke thema’s naar voren. Bekijk dit filmpje voor een beknopt overzicht van onze bevindingen.


Methodologie


De bevindingen in dit rapport zijn gebaseerd op de mening van 11.000 particulieren uit 11 landen in Europa en Azië. De verzamelde antwoorden zijn binnen elk land representatief voor de leeftijds- en genderverdeling in dat land.

In Europa werd de peiling gehouden in België, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje. In Azië vond het onderzoek plaats in Hongkong, Japan, de Filipijnen, Singapore, Thailand en Indonesië. De enquête vond online plaats, van 28 januari tot 16 maart 2021.

11.000
particulieren

11
landen


Voornaamste bevindingen

Wat particuliere beleggers willen en de rol van ESG

Particuliere beleggers laten zich in de eerste plaats leiden door het verlangen naar financiële zekerheid. De manier waarop beleggers hun vermogen willen doen aangroeien en financiële zekerheid willen realiseren, verandert echter.

 • Financiële zekerheid is voor zowat twee derde van de beleggers in Europa (63%) en Azië (66%) de belangrijkste reden om te beleggen.
 • Voor respectievelijk 43% en 56% van de Europese en Aziatische respondenten is een pensioenspaarpot opbouwen een belangrijke reden om te beleggen.
 • 88% van de niet-beleggers zegt dat ESG-factoren een grote invloed kunnen hebben op een eventuele beslissing om te gaan beleggen en op de keuze van beleggingen.

65% van alle beleggers
noemt als voornaamste reden om te beleggen ‘financiële zekerheid krijgen’ (terwijl slechts 16% ‘belegt om ethische, sociale en ecologische redenen’)

Waarom ons taalgebruik een rol speelt

In de financiële wereld wordt een brede waaier van begrippen en uitspraken gebruikt om producten te beschrijven die qua ESG min of meer hetzelfde doen. Bij gebrek aan een eenduidige sectorstandaard kunnen die vele omschrijvingen en labels verwarring veroorzaken. Dat dreigt particuliere beleggers te doen aarzelen om hun beleggingsgedrag te veranderen.

 • ‘Duurzaam beleggen’ wordt als begrip het vaakst herkend (door 48% in Europa en 54% in Azië).
 • Slechts een derde kent de termen ‘groen beleggen’ en ‘verantwoord beleggen’.
 • ‘ESG’, een in de financiële sector courant gebruikte afkorting, herkent slechts een belegger op vijf (22%) in Europa en een op drie in Azië (36%).

51% van alle beleggers
heeft het begrip ‘duurzaam beleggen’ al eens gehoord (tegen 30% voor ‘ESG’)

Producten ontwikkelen die inspelen op de manier van denken van de consument

ESG-beleggen wordt vaak in verband gebracht met de financiering van groene projecten om de klimaatverandering aan te pakken. Individuele beleggers hechten echter veel belang aan zowel ecologische als sociale en governanceproblemen. Governancecriteria worden globaal genomen zelfs het belangrijkst gevonden.

 • In 10 van de 11 bevraagde markten kwam een correcte en transparante boekhouding als belangrijkste ESG-factor uit de bus.
 • Op de tweede plaats kwam gegevensbescherming en cyberbeveiliging, wat in 8 van de 11 bevraagde markten de op één na belangrijkste ESG-factor was. Sociale factoren, zoals gezond leven en welzijn bevorderen en de toegang tot onderwijs verbeteren, behoorden in enkele Aziatische markten tot de vijf belangrijkste ESG-factoren. Milieufactoren scoorden daar minder goed.
 • In Europa werden milieufactoren zoals waterverspilling voorkomen en de oceanen en het mariene leven beschermen dan weer belangrijker geacht dan sociale factoren.

In 10 van de 11 landen
was ‘Correcte en transparante boekhouding’ de belangrijkste ESG-factor

De ethische grijze zone

‘ESG’ betekent niet noodzakelijkerwijs ‘ethisch’. De ethische standpunten van een welbepaalde belegger weerspiegelen, vereist een sterk geïndividualiseerde belegging. Doordat ethiek uiterst subjectief is en sterke emoties oproept, zijn ethische overwegingen moeilijk te standaardiseren. Wie in de financiële sector actief is, moet dan ook altijd naar de individuele visie van beleggers kijken om te bepalen of een product voor hen geschikt is of niet.

 • In elk van de 11 landen die we bevroegen, stemde ruim de helft van de respondenten ermee in dat bij het beleggen hun persoonlijke ethische opvattingen in aanmerking moeten worden genomen.
 • Bedrijven die de transitie bewerkstelligen zijn een schemerzone. 40% van de Europese en Aziatische beleggers zegt dat een ESG-fonds nooit mag beleggen in olie- en gasproducenten.
 • Paradoxaal genoeg is een meerderheid echter ook van mening dat olie- en gasbedrijven in ESG-fondsen mogen worden opgenomen als zij investeren in hernieuwbare technologieën om de omslag naar een koolstofarme toekomst te helpen maken.
 • 67% van alle respondenten vindt dat bij het beleggen hun persoonlijke ethische opvattingen in aanmerking moeten worden genomen.

67% van alle respondenten
vindt dat bij het beleggen hun persoonlijke ethische opvattingen in aanmerking moeten worden genomen

Betere resultaten voor particulieren

Wat financieel rendement betreft lijken beleggers niet langer te denken dat ESG-fondsen zwakker presteren dan niet-ESG-fondsen. ESG-fondsen hebben wel de reputatie duurder te zijn. De kosten zijn dus zeker een aandachtspunt. Dat geldt ook voor transparantie over de aard, doelstellingen en ESG-prestaties van de aandelen waarin wordt belegd. Ons onderzoek toont duidelijk aan dat beleggers vragende partij zijn voor en waarde hechten aan uitvoerigere ESG-informatie.

 • Beleggers – in het bijzonder de jongere generaties – denken vandaag veel vaker dat een ESG-fonds beter kan presteren dan een niet-ESG-fonds met hetzelfde risiconiveau. Dat is met name het geval in Thailand (78%) en Indonesië (64%).
 • Een meerderheid van de beleggers in zowel Europa (51%) als Azië (68%) is bereid om meer kosten te betalen om in ESG-fondsen te beleggen.
 • Meer dan 75% van alle beleggers is van mening dat zij verplicht gedetailleerde informatie zouden moeten krijgen over hoe de bedrijven waarin zij beleggen op ESG-criteria presteren.

92% van alle beleggers
verwacht dat ESG-fondsen beter of even goed presteren als niet-ESG-fondsen met hetzelfde risiconiveau (91% in Europa en 93% in Azië)

Wat kunnen wij doen als sector?

De sector moet meer doen om ESG voor particuliere beleggers aanschouwelijk te maken. Hij moet meer inspanningen leveren om de behoeften van de klanten inzake ESG-gerelateerde thema’s beter te begrijpen en hen duidelijk te maken hoe zij die behoeften het beste kunnen vertalen in hun portefeuilles.

 • Een kwart van de beleggers in Europa (26%) en Azië (26%) zegt in het verleden nog nooit met zijn of haar adviseur over ESG of verantwoord beleggen te hebben gesproken. Waar het onderwerp toch te sprake komt, gebeurt dat bijna even vaak op initiatief van de klant als op initiatief van de adviseur.
 • Een aanzienlijk deel van de beleggers die momenteel geen ESG-belegging bezitten (34% in Europa en 46% in Azië) zal er in de toekomst wellicht een in de portefeuille opnemen.
 • Meer transparantie is het belangrijkste actiepunt om ESG-beleggen aantrekkelijker te maken, zowel in Europa (45%) als in Azië (53%). Daarnaast zijn in beide regio’s (respectievelijk 33% en 39%) ook duidelijkere labels een vaak aangehaalde vraag van particuliere beleggers.

We moeten ESG
ter sprake brengen

40% van alle beleggers die momenteel geen ESG-belegging bezitten (70% in de Filipijnen) heeft verklaard er in de toekomst wellicht één in de portefeuille te zullen opnemen

Laatste Thema

Amerikaanse markten in het verkiezingsjaar

In de Verenigde Staten gebeurt alles op grote schaal: de financiële markten, de economie, de beursgenoteerde bedrijven. En beleggers krijgen er nog steeds de ene verrassing na de andere. Heel wat economen hadden verwacht dat het land in 2023 in een recessie zou belanden, maar de economische groei bleek bovengemiddeld.

Actieve en passieve fondsen ... en gemiste kansen

Passieve beleggingsfondsen, meestal beursgenoteerde indextrackers, winnen al enkele decennia gestaag aan populariteit.  Met een totale waarde van $ 13,3 biljoen waren passieve fondsen in de VS eind 2023 voor het eerst meer waard dan actieve fondsen.

'Supernormale' groeiaandelen

Alle bedrijven, of het nu groei-, bluechip- of smallcapondernemingen betreft, doorlopen een gelijkaardige levenscyclus. Die begint met 1) de opstartfase, gevolgd door 2) groei, 3) rijpheid, 4) transitie en ten slotte 5) stabiliteit of teloorgang.

We gebruiken cookies op onze website om te zorgen voor een vlotte en gebruiksvriendelijke werking. 
Meer weten