Ga naar de hoofdpagina Ga naar voettekst van de site

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Juridische info

Hierbij presenteren wij u enerzijds onze toelichting in verband met ons belangenconflicten- en selectiebeleid en anderzijds een reeks voorschriften die wij u graag meedelen in het kader van de MiFID II-richtlijn.

Belangenconflictenbeleid

De Europese MiFID-Richtlijn legt beleggingsondernemingen op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van hun belangenconflicten bij het verlenen van beleggings-diensten. In onderstaande publicatie vindt u meer informatie over hoe AXA IM Select NV dat beleid heeft ingevuld.

Belangenconflictenbeleid

Best selection policy

Selection policy

Meer weten over MiFID

Op 1 november 2007 trad de MiFID-Richtlijn of “Markets in Financial Instrument Directive”, in werking binnen de Europese Economische Ruimte.

Deze Richtlijn was gebaseerd op drie belangrijke pijlers: de harmonisering van de financiële diensten, de toename van de concurrentie tussen de beursmarkten, en een aanzienlijk betere bescherming van de belangen van de beleggers.

Sinds 3 januari 2018 wordt deze Richtlijn vervangen door de MiFID II-Richtlijn. De herziening van de MiFID I-Richtlijn leidt tot belangrijke toename van de bescherming van de belegger door de invoering van aangescherpte en nieuwe gedragsregels.

Hieronder vindt u de door Febelfin uitgegeven brochure die verduidelijkt wat MiFID II voor u betekent.

MiFID II : Wat verandert er voor mij?

AXA IM Select heeft dan ook alle nodige maatregelen getroffen om te voldoen aan de aangescherpte en nieuwe vereisten van de MiFID II-Richtlijn om uw veiligheid en bescherming nog beter te waarborgen. U vindt ze in de brochure hieronder terug. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • MIFID II: betere bescherming van de belegger
  • Informatie aan de cliënten over het beleid inzake belangenconflicten
  • Informatie aan de cliënten over het uitvoeringsbeleid van AXA IM Select
  • Klachtenprocedure
  • Kosten en lasten verbonden aan de dienstverlening van AXA IM Select
  • Vergoedingen die AXA IM Select ontvangt van derden en commissies die AXA IM Select betaalt aan tussenpersonen
  • Bijzondere risico’s en aard van de gebruikte financiële instrumenten

MiFID II brochure

Uw relatiebeheerder staat tot uw beschikking om al uw eventuele vragen te beantwoorden.

We gebruiken cookies op onze website om te zorgen voor een vlotte en gebruiksvriendelijke werking. 
Meer weten