Ga naar de hoofdpagina Ga naar voettekst van de site

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Verantwoord beleggen

Bij AXA IM Select geloven we in het belang van verantwoord beleggen. We weten welke impact ondernemingen kunnen hebben op de wereld rondom hen, en dat het onze plicht is om rekening te houden met wat zij doen wanneer wij onze beleggingsbeslissingen nemen.

We begrijpen de toenemende belangstelling van beleggers die willen dat hun geld wordt gebruikt om goed te doen in de wereld, of op zijn minst niet om er kwaad mee te doen.

We willen op lange termijn het verschil maken door te beleggen in beheerders die een verantwoordelijk beleggingsproces volgen. Hoewel die ethos onze aanpak bepaalt, zetten we dat in de praktijk om door due diligence van ESG-factoren (ecologische, sociale en governancefactoren) te integreren in onze beleggingsprocessen.

We willen op lange termijn het verschil maken door te beleggen in beheerders die een verantwoordelijk beleggingsproces volgen. Hoewel die ethos onze aanpak bepaalt, zetten we dat in de praktijk om door due diligence van ESG-factoren (ecologische, sociale en governancefactoren) te integreren in onze beleggingsprocessen.


Principes van Verantwoord Beleggen van de Verenigde Naties en AXA IM Select.

De UNPRI zijn zes door de VN gesteunde beleggingsprincipes. Wie ze – vrijwillig – onderschrijft, verbindt zich ertoe bij beleggingsbeslissingen rekening te houden met ESG-factoren. AXA IM Select is er trots op zichzelf sinds mei 2018 ondertekenaar van de UNPRI te kunnen noemen.

Vroeger kregen de ondertekenende partijen een algemene score op het niveau van de organisatie en sinds de toetreding kreeg AXA IM Select elk jaar stelselmatig een A-score.

Voor de laatste inzending introduceerde de PRI een nieuw scoresysteem, waarbij wordt overgeschakeld van een alfabetisch systeem op een numeriek systeem en waarbij wordt afgestapt van de algemene organisatiescore. De score wordt nu meegedeeld via afzonderlijke modules. Als resultaat van deze veranderingen had de PRI meer tijd nodig om feedback te verwerken van een groot aantal betrokkenen, waardoor we de resultaten van onze inzending voor 2021 pas konden ontvangen in september 2022. 

Voor alle 9 modules kregen we een score van 4 of 5 sterren, hetgeen impliceert dat alle modules hoger scoorden dan de mediaan.

Deze evaluatie weerspiegelt dat we ons voortdurend inzetten om te evolueren en onze praktijken voor verantwoord investeren verbeteren om de nieuwste ESG-trends bij te houden en veranderingen teweeg te brengen in onze sector. Dat houdt ook in dat wij nauw samenwerken met de onderliggende beheerders in onze portefeuilles om ervoor te zorgen dat zij aan onze normen voldoen en waar nodig hen helpen om hun aanpak bij te sturen.

Principles for Responsible Investment Logo

 

We gebruiken cookies op onze website om te zorgen voor een vlotte en gebruiksvriendelijke werking. 
Meer weten