Ga naar de hoofdpagina Ga naar voettekst van de site

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Meerwaarde voor u

Samenwerken met AXA IM Select is heel eenvoudig:

U kunt zich blijven focussen op uw hoofdactiviteit en stelt uw klanten tegelijkertijd een extra kwaliteitsservice voor, zonder extra werklast. Het enige wat u als aanbrenger hoeft te doen, is ons voorstellen aan uw klant. Wij zorgen voor het beheer en de opvolging van zijn portefeuille.

Werklast verminderen

Als aanbrenger voor AXA IM Select werkt u binnen een kader van klantenaanbreng. Uw relatiebeheerder zorgt voor de behoefteanalyse, de MiFID-profilering en de volledige opvolging van de klantenrelatie.

Betrouwbare service

AXA IM Select staat in voor de selectie van externe fondsen binnen de AXA Groep wereldwijd en beheert meer dan 37 miljard euro. Onze expertise werd al meermaals bekroond.

Dankzij onze open architectuur selecteren wij de fondsen van meer dan 40 fondsbeheerders. U hoeft dus geen specialist meer te zijn in elke sector, geografische regio of activaklasse.

Een aantrekkelijke vergoeding

Voor meer details hieromtrent, aarzel niet contact te nemen met één van onze Business Development Managers.

Hulp bij vermogensplanning

Dankzij onze samenwerking met experten in estate planning bieden we hulp bij het plannen van het globale vermogen van de klant. U hoeft dus zelf geen specialist te zijn om uw klanten bij te staan in hun plannen bij de overdracht van hun vermogen naar de volgende generaties.Maak een afspraak

Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze relatiebeheerders.

Maak een afspraak

Wat is uw rol als aanbrenger in het proces?

Inleiding

Nadat u uw klant kort hebt geïnformeerd over AXA IM Select, stelt u hem aan AXA IM Select voor. Deze ontmoeting kan zowel bij u op kantoor, bij de klant thuis als in onze kantoren plaatsvinden.

Wat is een "klantenaanbrenger inzake bank- en beleggingsdiensten"?

Onder een klantenaanbrenger wordt verstaan: een persoon die, meestal in het kader van een andere beroepswerkzaamheid, potentiële klanten doorverwijst naar of aanbrengt bij een vergunde onderneming, zonder daarbij als tussenpersoon inzake bank- en beleggingsdiensten op te treden.

De klantenaanbrenger moet zijn activiteit beperken tot het doorgeven van de identiteit van de potentiële klant aan de vergunde onderneming.

De klantenaanbrenger mag aan de potentiële klant alleen niet- gepersonaliseerde documentatie overmaken die door de vergunde onderneming en onder diens verantwoordelijkheid wordt opgesteld.

De klantenaanbrenger mag evenmin namens de vergunde onderneming met consumenten overeenkomsten sluiten.

De klantenaanbrenger mag dus niet beschikken over een vertegenwoordigingsbevoegdheid van vergunde onderneming en mag met hem niet verbonden zijn door een lastgevings- of agentuurovereenkomst.

Meer info op https://www.fsma.be/nl/tussenpersonen-kredietgevers/wat-een-klantenaanbrenger-inzake-bank-en-beleggingsdiensten

valeur-ajoutee-pour-vous

Verberg alles

Overleg over de investering

Tijdens deze eerste kennismaking praten we met uw klant over wie we zijn, hoe we werken en hoe we onze producten samenstellen. Wanneer de klant overtuigd is stellen we zijn MiFID-profiel op, kiest uw klant zijn beleggingsstrategie en maken we de rest van de nodige documenten in orde.

valeur-ajoutee-pour-vous

Verberg alles

Opvolging

Uw klant zal op regelmatige tijdstippen geïnformeerd worden over zijn beleggingen en de financiële markten. Zo zal hij maandelijks onze AXA IM Select Investment News ontvangen met de rapportering over de door hem gekozen strategie, is er ieder kwartaal een rapport over zijn individuele portefeuille(s) en is er jaarlijks de mogelijkheid om een afspraak te hebben met zijn relatiebeheerder.

valeur-ajoutee-pour-vous

Verberg alles

We gebruiken cookies op onze website om te zorgen voor een vlotte en gebruiksvriendelijke werking. 
Meer weten