Ga naar de hoofdpagina Ga naar voettekst van de site

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Over onze strategieënActief beheer om snel te reageren op bewegingen van de markten

Onze beleggingsexperts gaan voluit voor het rendement van de portefeuille van uw klant door opportuniteiten op de financiële markten te benutten. Daarbij vermijden ze elk onnodig risico. Onze oplossing is een gediversifieerd en dynamisch discretionair beheer, gekenmerkt door een actieve risicobeheersing. Onze beheerders selecteren en volgen de verschillende beleggingsfondsen van nabij op. Op basis daarvan stellen ze een portefeuille voor uw klant samen die continu wordt geoptimaliseerd. Uw klant heeft de zekerheid dat zijn vermogen altijd professioneel en in zijn belang wordt beheerd.


6 beleggingsstrategieën :

Op basis van een analyse van uw persoonlijke situatie en uw risicokeuze zal uw relatiebeheerder u één van de volgende strategieën voorstellen.

• Conservatief
• Defensief
• Neutraal
• Dynamisch
• Agressief
• Flexible Allocation


3 pijlers : aandelen – obligaties - alternatieven

De portefeuille zal samengesteld worden uit een assortiment van 80 à 100 fondsen, gegroepeerd in 5 blokken :

  • 2 blokken bestaande uit aandelenfondsen
  • 2 blokken bestaande uit obligatiefondsen
  • 1 blok bestaande uit alternatieve fondsen


Core-Satellite beheer

AXA IM Select heeft het principe van Core-Satellite beheer ingevoerd. De aandelen en obligaties bestaan uit 2 complementaire blokken: een blok Core (kern) en een blok Satellite.

Core, welke het grootste gewicht krijgt, heeft als doel rendementen op lange termijn te realiseren die in lijn liggen met de markt. Satellite, het kleinste blok, benut marktkansen op korte termijn. De combinatie Core-Satellite biedt een evenwichtige en performante portefeuille.


SFDR-reglementering

AXA IM Select heeft een wereldwijd beleid voor verantwoord beleggen ontwikkeld dat onze aanpak van de integratie van duurzaamheidsrisico's in beleggingsbeslissingen uiteenzet. In de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR, Verordening inzake informatievoorziening over de duurzaamheidsaspecten van financiële producten) wordt een duurzaamheidsrisico omschreven als een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die, als deze zich voordoet, een ongunstig effect kan hebben op de waarde van uw beleggingen.

OPENEN

Contacteer ons

Wij staan ​​ter uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contacteer ons

Maak een afspraak

Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze relatiebeheerders.

Maak een afspraak

We gebruiken cookies op onze website om te zorgen voor een vlotte en gebruiksvriendelijke werking. 
Meer weten