Ga naar de hoofdpagina Ga naar voettekst van de site

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Makelaars hebben het niet makkelijk, laat AXA IM Select u helpen!

10 maanden geleden

Robert Bosmans, Head of Country

Robert Bosmans,
Head of Country,

AXA IM Select Belgium

In een zeer complexe economische context waarin markten continu schommelen, wordt het steeds moeilijker om de juiste beleggingskeuzes te maken. AXA IM Select België biedt daarop een antwoord door haar dienstverlening van discretionair vermogensbeheer zeer toegankelijk te maken.

In de eerste plaats vertaalt deze toegankelijkheid zich in een lager startbedrag. Daarnaast zet AXA IM Select ook maximaal in op transparantie, door klanten de mogelijkheid te bieden om niet alleen de ontwikkeling van hun portefeuille rechtstreeks te volgen, maar ook de langetermijnbewegingen ervan te begrijpen.

Robert Bosmans vertelt ons meer over dit aanbod en legt uit waarom het zo uniek is:

Discretionair vermogensbeheer is doorgaans voorbehouden aan zeer grote investeringsbedragen. AXA IM Select België biedt deze dienst echter al aan vanaf 100.000 euro. Wat zijn de redenen voor deze keuze?

Wij zijn ervan overtuigd dat de democratisering van discretionair vermogensbeheer veel beleggers zal helpen om hun vermogen beter te beheren, vooral wanneer zij zelf geen kennis of deskundigheid op dit gebied hebben, of als het hen eenvoudigweg aan tijd ontbreekt. 

Vroeger was een dergelijke dienst enkel voorbehouden voor zogenaamde HNWI  (red. High Networth Individuals) en werd deze dienst quasi exclusief aangeboden door private banken. Sinds 2009 bewijzen wij echter ieder dag dat wij in dit segment kunnen meestrijden, zowel wat betreft prestaties als kwaliteit van onze dienstverlening.

Wij hebben deze democratisering verder gestalte gegeven door maximaal in te zetten op een uitgebreide kwalitatieve communicatie naar onze klanten. Zo hebben wij bijvoorbeeld tools ontwikkeld waarmee klanten hun portfolio beter kunnen opvolgen en hebben we onlangs een reorganisatie van ons commercieel team gedaan, om nog directer en pertinenter te kunnen beantwoorden aan de noden van onze klanten.

Tot slot komt het er volgens mij vandaag vooral op aan om cliënten duiding te geven in deze complexe situatie, zodat die hun kalmte kunnen bewaren en vooral hun emoties niet de overhand laten nemen. 

In tijden van crisis op de financiële markten is het namelijk nog steeds vaak angst die de beslissingen van de belegger stuurt en die in de verkeerde richting duwt. Hier kunnen wij echt onze toegevoegde waarde tonen door mensen te ondersteunen en hen eraan te herinneren dat vanwege het juiste risicoprofiel en de brede diversificatie die wij bieden, tijd altijd in hun voordeel zal werken. 

AXA IM Select België biedt een beleggingsstrategie aan in functie van het profiel van de belegger. Kunt u uitleggen wat dit maatwerk is en hoe het werkt?

Wij maken altijd eerst een analyse van de behoeften van onze klanten alvorens ze bij ons in beheer gaan. Daarvoor stellen wij altijd vragen over hun tijdshorizon, hun risicobereidheid en hun beleggingskennis. We maken ook een inventaris op van hun huidige financiële situatie, inclusief een inventaris van hun onroerend goed en persoonlijke bezittingen, en van hun gezinssituatie.

Het doel van dit voorbereidend werk is om samen met de cliënt(en) een profiel te bepalen dat overeenkomt met een van de 6 strategieën die wij in het kader van ons vermogensbeheer hebben gedefinieerd. Het is belangrijk een goed inzicht te hebben in de situatie van elke cliënt en de mogelijke projecten of behoeften op het gebied van bijvoorbeeld vermogensplanning te kennen om de juiste beleggingsstrategie vast te stellen. 

De 6 strategieën die wij aanbieden zijn dan ook gebaseerd op het risiconiveau van de klant en de keuze voor een defensieve, neutrale of dynamische positionering. Op die manier kan de klant dus zelf kiezen welke strategie het best bij hun past.

Welke maatregelen stelt AXA IM Select België in een bijzonder gespannen economische context voor om de risico's te diversifiëren?

Ons concept geeft ons de mogelijkheid om flexibel in te spelen op de marktsituaties omdat we alle bronnen van zogenaamde returns openhouden. Op die manier kunnen we ook een risicospreiding aanbieden op verschillende manieren: 

Activaklassen: in deze categorie spreiden wij natuurlijk over vaste waarden zoals aandelen, obligaties en cash. Daarnaast hebben wij ook een alternatief blok dat zeer specifiek is voor ons en bij weinig andere concurrenten bestaat. 

Asset managers: AXA IM Select België is zelf geen asset manager, maar een vermogensbeheerder die in open architectuur werkt. Concreet betekent dat we met verschillende asset managers werken, omdat we ervan overtuigd zijn dat geen enkel asset manager de beste kan zijn in alle activaklassen en subklassen daarvan. We kiezen dan ook een scala aan asset managers die elk expert zijn in een bepaalde activaklasse of subklasse.

Valuta: natuurlijk kunnen wij beleggen in bijvoorbeeld Euro, Dollar, Yen, … op basis van bijvoorbeeld (verwachte) koerswisselingen.

Stijl van beleggen: verschillende asset managers volgen natuurlijk verschillende beleggingsstijlen. Wij kunnen hierin echter kort op de bal spelen doordat wij als vermogensbeheerder onze stijl kunnen aanpassen aan de marktsituatie.

Waarde- tegenover groeiaandelen: in bepaalde periodes van de economische cyclus geven groeiaandelen meer kansen (zoals wanneer bijvoorbeeld de rente laag staat); in andere periodes is het daarentegen opportuun om meer waardeaandelen op te nemen.

Activa/passiva: in specifieke situaties kunnen we ook bijvoorbeeld het gedeelte passieve fondsen verhogen. Als een beheerder geen specifieke overtuiging heeft over een bepaald fonds in een zekere activaklasse, of als het voor een actieve manager heel moeilijk is om de situatie te lezen, stopt men meer passieve fondsen in de portefeuille van de klant. 

De toegevoegde waarde voor de cliënt bestaat erin dat we in onze tactische activaspreiding alle rendementsbronnen kunnen bespelen. Die combinatie van openheid en flexibiliteit is dan ook de rijkdom van ons beheer.

Ons aanbod is daarom natuurlijk ook zeer gediversifieerd: de portefeuilles worden opgebouwd met 5 akfondsen, waarin 20 tot 22 onderliggende fondsen opgenomen zijn. Met Morning Star is het mogelijk om een fonds op te splitsen in individuele aandelen en obligaties. Wij deden dit bijvoorbeeld voor onze neutrale strategie en vonden 1.000 aandelen en 3.000 obligaties in de betreffende portefeuille, wat voor een klant met een investering van 100.000 euro een enorme diversificatie is. 

Het is waar dat het kapitaalbeheer wordt toevertrouwd aan deskundigen. Maar welke middelen worden de klant aangeboden om geïnformeerd te worden en de evolutie van hun portefeuille te begrijpen?

Zelfs met deze zeer lage instapdrempel willen wij de cliënt al een vertrouwensrelatie bieden met een Client Relationship Manager. Deze gaat dan één-op-één met hen in gesprek, net als bij de grote privébanken die dit soort diensten enkel voor veel hogere bedragen aanbieden.

Daarnaast hecht AXA IM Select België veel belang aan de dagelijkse opvolging van de behoeften en verzoeken van de klanten. Daarom hebben we een mobiele applicatie ontwikkeld, die intuïtief en zeer gebruiksvriendelijk is, waarmee klanten hun portefeuille kunnen volgen waar ze ook zijn en wanneer ze ook willen. Omdat het voor veel klanten nog steeds makkelijker is op een computer te werken, ontwikkelen we momenteel ook een PC-versie van deze toepassing.

In de lente van volgend jaar integreren we nog een hulpmiddel in die toepassing: een beveiligde digitale brievenbus waarmee documenten gemakkelijker kunnen worden uitgewisseld. Het gaat dan om bijvoorbeeld een identiteitskaart die bijna verloopt en moet worden vernieuwd, contracten waarmee het beheer wordt geformaliseerd, of elk ander document dat de klant op een vlotte manier wil ondertekenen en/of wijzigen.

Naast deze dienstverlening is er natuurlijk ook al onze maandelijkse communicatie, met 3 informatieniveaus:

- Algemeen nieuws en onze visie op de financiële markten,
- Onze beleggingsstrategieën en hun evolutie in de loop van de maand,
- Een pagina per fonds van fondsen (5 in totaal) waar we de veranderingen die hebben plaatsgevonden en de redenen waarom we een bepaalde tactiek hebben toegepast, toelichten.

Tot slot bieden wij ook een kwartaalverslag aan, dat momenteel nog op papier is maar gedigitaliseerd wordt zodra de digitale mailbox operationeel is. Het kwartaalverslag wordt telkens vergezeld door een korte video, waarin ons Head of Portfolio Management, Koen Pierreux, op een laagdrempelige manier de tactische wijzigingen uitlegt die in de loop van het kwartaal in de portefeuille van de klant zijn aangebracht. Dit natuurlijk steeds op een manier die garandeert dat ook non-experts op het gebied van vermogensbeheer begrijpen wat het voorbije kwartaal de markten en hun persoonlijke portefeuille bewogen heeft.

Contacteer ons

Wij staan ​​ter uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contacteer ons

Maak een afspraak

Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze relatiebeheerders.

Maak een afspraak

We gebruiken cookies op onze website om te zorgen voor een vlotte en gebruiksvriendelijke werking. 
Meer weten