Ga naar de hoofdpagina Ga naar voettekst van de site

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

De beste aanpak voor uw vermogen? Spreiden!

6 jaar geleden

Spaarproducten lijken vandaag allemaal hetzelfde devies te huldigen: ‘laag, lager, laagst’. Ze leveren amper rendement op en volstaan lang niet om de inflatie – die in België zowat 2% bedraagt – te compenseren. Anders gezegd: ze tasten de koopkracht aan. Voor alle spaarrekeningen in België samen bedraagt het koopkrachtverlies zowat 5 miljard euro per jaar. Het spaarboekje vervult vandaag dan ook eerder de rol van wachtrekening, bijvoorbeeld om wat liquide middelen achter de hand te houden of geld op te bewaren met het oog op een grote aankoop.

Het juiste moment om te beleggen

Wie zijn vermogen wil laten renderen, moet beleggen. Beleggen dus... niet speculeren. Dat onderscheid is niet zonder belang. Speculanten rijgen immers de koop- en verkooptransacties aan elkaar en dienen voor elke transactie het geknipte ogenblik te vinden. Beleggers moeten daarentegen alleen rustig blijven onder de volatiliteit die eigen is aan de beurzen. Er is in se geen slecht moment om te beleggen. Tijdens het absolute dieptepunt van de crisis in 2008 en 2009 herinnerde de beroemde belegger Warren Buffett eraan dat de waarde van de Dow Jones (een index van Amerikaanse aandelen) in de 20ste eeuw ondanks twee wereldoorlogen, de grote depressie, een dozijn recessies, periodes van paniek op de financiële markten en oliecrisissen, toenam met een factor 174.

Goede voorbereiding, goede spreiding

Goed beleggen betekent eerst en vooral enkele basisregels in acht nemen. De eerste stap is uiteraard een goede voorbereiding: uw beleggersprofiel bepalen en uw doelstellingen vastleggen. Vervolgens mag u nooit uit het oog verliezen dat u het risico op tegenslagen het best kunt vermijden door uw posities te spreiden. Dat principe geldt overigens voor alle vormen van beleggingen. Op de financiële markten, maar ook voor hoogrentende rekeningen, zoals de spaarders van Kaupthing Bank tijdens de crisis mochten ervaren, of voor vastgoed. Eén enkel gebouwis immers veel gevoeliger voor tal van risico’s, van brand tot leegstand of een daling van de gemiddelde marktwaarde in een buurt.

Deskundig advies

Beleggingen spreiden is echter niet altijd eenvoudig – soms is een behoorlijke initiële inleg vereist. Zo zijn er obligaties die worden verkocht in tranches van 50.000 euro. In dat geval is het een oplossing om te kiezen voor beleggingsfondsen of discretionair beheer. De beheerder kan de middelen van een grote groep beleggers bundelen om tot honderden verschillende effecten te kopen. Bovendien vertrouwt u op deze manier uw spaargeld toe aan een team van deskundigen, die vertrouwd zijn met de financiële markten en over de nodige tools beschikken om in de meer dan 40.000 beursgenoteerde bedrijven ter wereld het kaf van het koren te scheiden.

Risico’s nemen om u tegen risico’s te beschermen

Spreiden betekent niet alleen veel verschillende effecten kopen, het is ook essentieel dat u in verschillende beleggingsklassen belegt om te voorkomen dat alle effecten in uw portefeuille zich op hetzelfde ogenblik in dezelfde richting ontwikkelen. Zo kan een voorzichtige belegger een deel van zijn vermogen in aandelen beleggen. Op die manier profiteert hij van het sterke rendement van de wereldwijde aandelenbeurzen, die een gemiddelde jaarlijkse winst van bijna 9% opleveren*. Tegelijk vermindert hij het totale risico van zijn portefeuille. Obligaties, die het leeuwendeel van een voorzichtige beleggingsportefeuille uitmaken, en aandelen reageren immers verschillend op het verloop van de conjunctuur. Tijdens een recessie hebben beleggers de neiging om aandelen van de hand te doen, waardoor hun koers daalt. Tegelijk geven ze de voorkeur aan veiligere obligaties, die daardoor in waarde stijgen.

Verder kijken

Die redenering gaat ook op met betrekking tot geografische spreiding. De opkomende landen maakten sinds het begin van de eeuw tal van crisissen door, van de neergang in 2002 over het politieke en economische falen van Brazilië tot de crash van de Chinese beurs in 2015. Per saldo lieten aandelen uit de opkomende landen sinds 2001 echter een bovengemiddelde jaarlijkse stijging van bijna 10%** optekenen. Eigenaars van obligaties uit de opkomende landen genieten dan weer een hogere rente, tot 8% voor effecten in Braziliaanse real, bijvoorbeeld.

Beleggen zonder schommelingen van de beurs

Doorgaans wordt het rendement van een aandelen- of obligatieportefeuille vergeleken met referentie-indices, zoals de Bel 20 voor de beurs van Brussel of de Dow Jones in New York. Ook die afhankelijkheid van de grillen van de financiële markten kunt u voortaan spreiden en beperken dankzij alternatieve beleggingen. Daartoe behoren in het bijzonder fondsen die beleggen op de markten, maar streven naar een absoluut rendement, ongeacht het verloop van de beurskoersen. Dat doen ze bijvoorbeeld door hun posities af te dekken met een belegging die inzet op een daling van een beursindex. Tot de alternatieve beleggingsstrategieën behoren ook fondsen die beleggen in zogeheten reële activa, zoals vastgoed, edelmetalen, infrastructuur, leasing van vliegtuigen, enz.

Dienstverlening op maat

Als u uw vermogen voldoende wilt spreiden, moet u dus met al die factoren rekening houden en veel verschillende beleggingen kopen. Discretionair beheer biedt in dat opzicht een grote meerwaarde. Uw vermogensbeheerder kiest de meest geschikte beleggingen en beheert uw portefeuille voor u in overeenstemming met uw beleggersprofiel, uw behoeften en uw financiële doelstellingen. Let erop dat hij toegang heeft tot een open architectuur, wat betekent dat hij zowel in beleggingsfondsen van zijn eigen bank als in die van andere beheerders kan beleggen. Dat maakt dat u belegt in de fondsen van beheerders die echt het verschil maken met hun actief beheer en garandeert u bijkomende spreiding. Want de verschillende fondsen van eenzelfde financiële instelling baseren zich voor hun beleggingsbeslissingen doorgaans allemaal op de economische vooruitzichten van hetzelfde comité.

 

* Rendement van de MSCI World Net-index vanaf zijn introductie (31/12/1969) tot 6/10/2017

** Rendement in euro van de MSCI Emerging Markets-index tussen 29/12/2000 en 29/09/2017

[Streamer]

“Tegenslagen vermijdt u het best door uw posities te spreiden”

ONTDEKKEN

Laatste Nieuws

Close Look: Swiftonomics - wat is het grote...

De vraag naar tickets voor de Eras Tour, de wereldwijde concerttour van Taylor Swift, heeft ongekende hoogten bereikt. De omvang van de ophef is zo groot dat dit ook al aanzienlijke gevolgen voor de lokale en zelfs nationale economieën heeft.

The Monthly Review: hoofdpunten mei

President Biden kondigde een grote verhoging van de tarieven op de import van schone technologieproducten uit China aan. Het gaat onder meer om een verdubbeling van de invoerrechten op elektrische voertuigen naar 100 procent en een sprong naar 50 procent bij zonnepanelen.

We gebruiken cookies op onze website om te zorgen voor een vlotte en gebruiksvriendelijke werking. 
Meer weten