Ga naar de hoofdpagina Ga naar voettekst van de site

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Is een recessie altijd slecht nieuws voor beleggers?

1 jaar geleden

Alex Burn, Senior Investment Analyst

Alex Burn,
Senior Investment Analyst, Architas

De vooruitzichten voor de wereldeconomie worden donkerder. De consumenten in het Westen worden getroffen door stijgende voedsel- en energieprijzen en hogere leenkosten, doordat de centrale banken de rente optrekken om de inflatie onder controle te krijgen. Dat terwijl China meer aandacht heeft voor de uitroeiing van het COVID-19-virus dan voor de gezondheid van haar economie, waardoor het land niet langer de groeimotor is die het ooit was. Dat zet een rem op de vraag en de groeivooruitzichten, niet alleen in China, maar ook in de hele wereldeconomie. 

Wat is een recessie?

Volgens de definitie is een recessie een significante, algemene en langdurige daling van de economische activiteit. Deze gaat doorgaans ook gepaard met een stijging van de werkloosheid. Veel landen definiëren een technische recessie als twee opeenvolgende kwartalen met negatieve bbp-groei. Het bbp (bruto binnenlands product) is daarbij een maatstaf voor de productie van een land.

Wat doen de financiële markten tijdens een recessie?

Algemeen gedachtegoed luidt dat aandelen het in tijden van recessie moeilijk krijgen, omdat de lagere vraag aan de bedrijfswinsten knaagt. De waarheid is echter genuanceerder. Zogeheten cyclische aandelen zoals industriële ondernemingen, die gedijen wanneer de economie groeit, zullen doorgaans wel ondermaats presteren. Aandelen uit wat men de defensieve sectoren noemt, zoals basisconsumentengoederen of de gezondheidszorg, kunnen zich daarentegen in zulke periodes behoorlijk goed overeind houden. Ook ondernemingen die courante diensten aanbieden, zoals nuts- en telecombedrijven, kunnen het relatief goed doen, omdat de vraag daarnaar in moeilijkere tijden doorgaans relatief constant blijft. Goed bestuurde ondernemingen met een sterke balans die in het verleden altijd dividenden hebben uitbetaald, zullen mogelijk ook beter standhouden dan groeibedrijven, die wel eens in moeilijker vaarwater kunnen terechtkomen wanneer het economische sentiment hen de wind uit de zeilen neemt.

In tegenstelling tot aandelen, worden de obligatiemarkten vaak als een veilig onderkomen beschouwd in tijden van economische beroering. De regelmatige inkomsten die obligaties genereren, kunnen helpen om het rendement te nivelleren en kunnen beleggers beschermen tegen mogelijke volatiliteit op de aandelenmarkten. Bovendien zullen centrale banken bij een recessie vaak de economische groei willen stimuleren door de rente te verlagen. Dat is op zijn beurt dan weer goed voor de obligatiekoersen. Momenteel trekken centrale banken echter de rente op om de inflatie te bekampen, wat tot een hevige uitverkoop van obligaties heeft geleid. Als de inflatiedruk afneemt, zullen de obligatiemarkten misschien weer hun traditionele rol van inkomenswaarborg en buffer tegen de volatiliteit op de aandelenmarkten opnemen.

Ook cash doet het gewoonlijk goed in tijden van recessie, dus is het ook belangrijk dat dat is opgenomen in een gediversifieerde portefeuille. We mogen ook niet vergeten dat als de rente lager is dan de inflatie (zoals momenteel het geval is), de reële of voor inflatie gecorrigeerde koopkracht van cash afneemt.

Meesurfen op de golf van de volatiliteit

Regelmatig beleggen kan een nuttige manier zijn om de marktvolatiliteit die gepaard kan gaan met een recessie op te vangen. Door op regelmatige basis een vast bedrag te beleggen, koopt u een grotere proportie van een belegging wanneer de koersen laag staan en minder wanneer de koersen hoog staan. Die techniek kan bovendien helpen om de emotionele factor uit uw beleggingsbeslissingen te halen, omdat die de verleiding voorkomt om te proberen de markten te timen. Op termijn kan regelmatig beleggen dus het risico verminderen, vooral wanneer de markten volatiel zijn.

Architas view

De visie van Architas

Het ziet er steeds meer naar uit dat de wereldeconomie op een recessie afstevent. Dat gezegd zijnde kan een periode van negatieve groei helpen om een aantal factoren af te koelen die de inflatie naar haar hoogste niveau in meerdere decennia hebben gestuwd. Een lagere vraag zou de verstoringen in de toeleveringsketens kunnen doen afnemen die zijn ontstaan toen de wereldeconomie zich herstelde van de pandemie. Een tragere groei en een lagere industriële productie zullen de vraag naar olie en gas doen dalen, wat de energiecrisis door de Russische inval in Oekraïne zal helpen verlichten. Uiteindelijk zal dat positief zijn voor de financiële markten, al valt er nog een periode van blijvende volatiliteit te verwachten tot er meer duidelijkheid komt. In de tussentijd zou een evenwichtige, gemengde benadering moeten blijven helpen om de marktrendementen af te vlakken en wat zekerheid te bieden in onzekere tijden.

We gebruiken cookies op onze website om te zorgen voor een vlotte en gebruiksvriendelijke werking. 
Meer weten