Ga naar de hoofdpagina Ga naar voettekst van de site

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Ruim beleggingsaanbod dankzij open architectuur

6 jaar geleden

Bob Bosmans, Chief Commercial Offi cer bij Architas.

Dankzij open architectuur ligt de hele wereld aan de voeten van de belegger, maar nogal wat banken kampen met koudwatervrees voor het concept. “Dat is jammer want open architectuur biedt heel wat voordelen voor de klant”, zegt Bob Bosmans, Chief Commercial Offi cer bij Architas.

Terwijl in de Angelsaksische landen het concept van open architectuur inmiddels de norm is geworden, blijven we in eigen land op dat vlak een beetje achterop hinken. Open architectuur betekent dat banken hun distributienetwerk openstellen voor beleggingsfondsen van andere beheerders. Onder meer uit schrik om klanten te verliezen, blijken nogal wat banken hiervoor koudwatervrees te hebben en verkiezen ze nog altijd om de eigen beleggingsproducten te promoten. Is er al een aanbod van externe fondsen, dan durven de instapkosten hiervoor wel eens tegenvallen. 

“Dat is jammer want open architectuur biedt nochtans heel wat voordelen voor de klant”, stelt Bob Bosmans, Chief Commercial Offi cer bij Architas. “Hoe goed een vermogensbeheerder ook is, wij zijn ervan overtuigd dat hij nooit een expert kan zijn in alle activaklassen. Open architectuur is ook een effi ciënte en fl exibele manier om telkens weer te kunnen inspelen op de verschillende bronnen van rendement. Het afgelopen jaar moest je daarvoor in Azië zijn, maar volgend jaar kan dat weer elders zijn. Diversifi catie is een derde voordeel van open architectuur, want je kunt samenwerken met verschillende beheerders die soms een totaal verschillende visie aanhangen.”

Open architectuur kent heel wat verschillende gedaantes. De meest enge vorm is een dakfonds waarbij de fondsbeheerder van je bank belegt in een fonds van een andere instelling. De breedste vorm is de zogenaamde supermarkt waarbij de bank een platform aanbiedt met een ruime waaier aan beleggingsfondsen waaruit de klant kan kiezen. In de praktijk gaat het vaak om een internetplatform. Dit laatste concept veronderstelt wel dat de klant veel fi nanciële kennis heeft en zelf zijn beslissingen kan nemen. De meeste banken die bij ons gewonnen zijn voor open architectuur, bieden een tussenoplossing aan waarbij de klanten een keuze kunnen maken uit een beperkt aantal externe beleggingsfondsen.

RENDEMENT IN MOEILIJKE TIJDEN

“Naargelang het risicoprofi el van de klant hanteren wij zes verschillende strategieën en die vullen we in met telkens een andere combinatie van vijf dakfondsen. Die fondsen worden samengesteld en beheerd door ons expertenteam in Londen. Ze hebben een eigen tool ontwikkeld en op basis van een twaalftal parameters kiezen zij de juiste beleggingen”, legt Bob Bosmans de manier van werken bij Architas uit. “Zeker in de huidige marktomstandigheden is het niet evident om een absoluut rendement na te streven want de aandelenmarkten zijn al fors gewaardeerd terwijl de aantrekkende rente slecht nieuws betekent voor de obligatiemarkten. Door de juiste fondsen bij elkaar te brengen, proberen we op die uitdagende omstandigheden een adequaat antwoord te formuleren.” Al bij al is het concept van open architectuur voor een doorsnee burger vrij complex. Voor de fondsbeheerders is er dus een belangrijke taak weggelegd om de klanten snel en correct te informeren. “Elk trimester doen we een uitgebreide rapportering naar onze klanten. Daarnaast verspreiden we elke maand een nieuwsbrief waarin we niet alleen onze visie op de markten verduidelijken, maar ook duiding geven bij elk van de zes strategieën”, zegt Bob Bosmans. “Niet alleen transparantie is belangrijk, dat geldt zeker ook voor de snelheid. Ten tijde van de brexit en de verkiezing van Donald Trump reageerden de fi nanciële markten nogal woelig en we voelden dat er heel wat onrust leefde bij onze klanten. Op nauwelijks twee dagen tijd maakten onze specialisten toen een uitgebreide analyse van de marktsituatie.”

ONTDEKKEN

Laatste Nieuws

Close Look: Swiftonomics - wat is het grote...

De vraag naar tickets voor de Eras Tour, de wereldwijde concerttour van Taylor Swift, heeft ongekende hoogten bereikt. De omvang van de ophef is zo groot dat dit ook al aanzienlijke gevolgen voor de lokale en zelfs nationale economieën heeft.

The Monthly Review: hoofdpunten mei

President Biden kondigde een grote verhoging van de tarieven op de import van schone technologieproducten uit China aan. Het gaat onder meer om een verdubbeling van de invoerrechten op elektrische voertuigen naar 100 procent en een sprong naar 50 procent bij zonnepanelen.

We gebruiken cookies op onze website om te zorgen voor een vlotte en gebruiksvriendelijke werking. 
Meer weten