Ga naar de hoofdpagina Ga naar voettekst van de site

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Zorgt duurzaam beleggen voor een lager rendement?

3 jaar geleden

ZORGT DUURZAAM BELEGGEN VOOR EEN LAGER RENDEMENT?

In het verleden werd algemeen aangenomen dat duurzaam beleggen, of met andere woorden beleggen in bedrijven die bijdragen aan een duurzame toekomst, betekent dat je je tevreden moet stellen met een lager rendement. Onderzoek toont echter aan dat dit niet noodzakelijk het geval is en dat in bepaalde marktomstandigheden duurzame beleggingen juist meer kans hebben op betere prestaties dan de markt in zijn geheel.

Recent onderzoek van Morningstar beoordeelde de prestaties van 745 ‘duurzame fondsen’ van Europese vermogensbeheerders, rekening houdende met een wijd spectrum aan activaklassen en geografische regio’s. Duurzame fondsen hanteren meestal criteria op het vlak van milieu, maatschappij en governance (ESG) bij de selectie van beleggingen, en leggen de nadruk op een duurzaamheidsthema of streven, naast rendement, naar een meetbare positieve impact.

Goede prestaties tijdens de voorbije tien jaar
Uit de resultaten bleek dat ongeveer 6 op 10 van deze duurzame fondsen een hoger rendement behaalden dan vergelijkbare conventionele fondsen over diverse periodes - 1, 3, 5 en 10 jaar tot eind 2019. Deze beter dan gemiddelde prestaties liepen uiteen in de verschillende regio’s en over verschillende periodes, maar de cijfers toonden aan dat beleggers die kozen voor ESG-fondsen over het algemeen een beter rendement behaalden.

Uiteraard zijn in het verleden behaalde prestaties geen garantie voor toekomstige rendementen, en net als bij gewone fondsen is er een zeer brede waaier aan duurzame fondsen, die de nadruk leggen op verschillende aspecten van duurzaamheid. Kiezen voor een duurzame belegging biedt dus niet noodzakelijk de garantie van een goed rendement, ook al kunnen deze cijfers toch enige geruststelling bieden aan beleggers die duurzaam willen beleggen en tegelijk hun kapitaal willen laten groeien.

Veerkrachtig in dalende markten
Misschien nog belangrijker in deze onzekere tijden is het feit dat uit onderzoek blijkt dat duurzame fondsen in het verleden beter standhielden tijdens dalende markten dan hun bredere tegenhangers op de markt. Deze trend werd vooral duidelijk tijdens het eerste kwartaal van 2020, toen de wereldwijde aandelenmarkt bijna 20% daalde door de COVID-19 pandemie. Bij Morningstar verloren gedurende deze periode 51 van de 57 wereldwijde ‘duurzaamheidsindexen’ minder dan hun bredere tegenhangers, bij MSCI was dit voor 15 van de 17 indexen eveneens het geval.

Deze beter dan gemiddelde prestaties waren gedeeltelijk toe te schrijven aan de doorgaans lage blootstelling van duurzame fondsen aan traditionele energiebedrijven, waardoor ze minder getroffen werden door de spectaculaire inzakking van de olieprijs. Maar dit is slechts één stukje van de puzzel.

Kwaliteit met minder volatiliteit
Heel wat bedrijven met hoge ESG-ratings zijn meestal ook minder volatiel en scoren hoog op kwaliteit, dankzij een sterk management en minder operationele risico’s. Een stevige kapitaalinstroom was bovendien ook een gunstige factor voor duurzame fondsen tijdens het eerste kwartaal. Gedurende de drie maanden zorgden wereldwijde ESG-fondsen voor meer dan 45 miljard dollar aan nieuw kapitaal, tegenover een uitstroom van 384 miljard dollar voor het volledige universum van fondsen. Dit was niet enkel positief voor de activaklasse, maar het toont ook aan dat duurzaamheid een steeds belangrijker thema wordt voor beleggers, net als voor de publieke opinie.

Let op voor ‘greenwashing’
Waar duurzaam beleggen vroeger eerder een niche was, wordt het nu mainstream. Er wordt nu reeds meer dan 1000 miljard belegd in duurzame fondsen, en alleen al in het tweede kwartaal werden 125 nieuwe duurzame fondsen opgestart.

Door deze toegenomen populariteit is het belangrijk dat beleggers opletten voor een nieuw opduikend fenomeen: ‘greenwashing’. Dit houdt in dat een vermogensbeheerder of een bedrijf beweert actief te zijn op het vlak van duurzaamheid of ESG, misschien om nieuwe beleggers aan te trekken of om de publieke opinie te verbeteren, maar in werkelijkheid slechts weinig doet op dat vlak.

Daarom kan het zinvol zijn om een vermogensbeheerder onder de arm te nemen voor de analyse en selectie van uw duurzame beleggingen aan de hand van een solide en consistent ‘due diligence’-proces .

Wat doet Architas?
Bij Architas zetten we ons in voor een duurzame toekomst, en we geloven sterk in de kracht die beleggingen kunnen spelen in deze transformatie. In 2018 ondertekenden we de United Nations’ Principles for Responsible Investment (VN beginselen voor verantwoord beleggen) en sindsdien hebben we er alles aan gedaan om ESG-analyse te integreren in ons beleggingsproces.

 

 

We gebruiken cookies op onze website om te zorgen voor een vlotte en gebruiksvriendelijke werking. 
Meer weten