Ga naar de hoofdpagina Ga naar voettekst van de site

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

ESG : de duurzame oplossing?

4 jaar geleden

CLOSE LOOK

ESG: DE DUURZAME OPLOSSING?

Terwijl in het Amazonegebied bosbranden woeden en de temperaturen van zeeën en oceanen stijgen, sluit president Macron zich aan bij de stelling van klimaatactivisten dat “ons huis in brand staat”. Milieuschade is zowel een uitdaging als een kans voor wie hoopt verstandig te beleggen en tevens een verschil te maken. Als reactie
hierop heeft de fondsenindustrie maatschappelijk verantwoorde beleggingsstrategieën ontwikkeld. Één daarvan is de ESG-strategie (environmental, social & governance) die gericht is op fondsen met een milieu-, sociaal en/of bestuurlijk thema. Laten we deze zeer actuele sector eens onder de loep nemen.

De Verenigde Naties heeft 17 categorieën van duurzame beleggingen vastgesteld, variërend van toegang tot voedsel, huisvesting en gezondheidszorg tot duurzame steden, ‘groene’ energie en water. Deze categorieën worden gebruikt als globale richtlijnen voor de ESG-sector. Elke fondsenbeheerder past haar eigen ESG-screening toe bij de keuze van bedrijven om in te beleggen. Deze screenings zijn bedoeld om sterke en correct gewaardeerde bedrijven te vinden die ook aan de juiste criteria voldoen. Daarnaast sluiten deze screenings bedrijven uit die de test niet doorstaan, bijvoorbeeld wegens oneerlijke werkpraktijken of een slechte reputatie op het gebied van het milieu.

Milieu is de categorie die het gemakkelijkst te omschrijven is. Het klimaat is een politiek belangrijk thema geworden, zoals blijkt uit de sterke resultaten die de groene partijen bij de recente Europese verkiezingen hebben behaald. De extreme weersomstandigheden zorgen ervoor dat het debat feller wordt naarmate wetenschappers de oorzaak ervan proberen te achterhalen.

ESG-screenings kunnen bedrijven identificeren die betrokken zijn bij technologieën die in de toekomst de druk op het milieu zouden kunnen verlichten. Deze screenings sluiten doorgaans bedrijven uit die een negatieve impact hebben, bijvoorbeeld omdat ze vervuilend zijn.Maar klimaat is niet het enige criterium. De ESG-sector stelt dat ook sociale en bestuurlijke aspecten van groot belang zijn voor de duurzaamheid van een onderneming. Sociale factoren zijn onder meer onderwijs, gendergelijkheid en een menswaardige werkomgeving. Bestuur, ook wel governance genoemd, is een bredere categorie. Bij de analyse van een onderneming wordt gekeken naar factoren zoals de onafhankelijkheid van de raad van bestuur, het aandeel vrouwen in de raad van bestuur en het loon en de arbeidsvoorwaarden van werknemers.

ESG-fondsen willen dus een positieve kracht zijn door te beleggen in bedrijven die het best omgaan met hun werknemers en de planeet. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze fondsen de zogenaamde millenniumgeneratie aanspreken, die nu met een zuiver geweten kan beleggen in haar eigen toekomst. En de financiële middelen die deze fondsen verschaffen, kunnen worden aangewend voor de ontwikkeling van technologieën die misschien wel de brandende actuele problemen kunnen oplossen.  

We gebruiken cookies op onze website om te zorgen voor een vlotte en gebruiksvriendelijke werking. 
Meer weten